COACHEND LEIDING GEVEN

Jobs worden complexer en klanten stellen meer eisen dan vroeger.
Goed leiding geven en goed leiding krijgen, zijn dus heel belangrijk om het werk werkbaar te houden.

Maar wat is ‘goed’ leiding geven? Goede leidinggevenden zetten vooral in op hun team en de talenten van hun medewerkers.

Dirigerend leiding geven maakt stilaan plaats voor samenwerking en een aanpak op maat: het coachend leiding geven.

Waarom is coachend leidinggeven belangrijk?

De manier waarop je leiding en ondersteuning krijgt van je directe leidinggevende heeft invloed op je ziekteverzuim, je verloopintentie en de haalbaarheid om langer te werken. De werkbaarheid van een job hangt af van hoe de direct leidinggevende de medewerker aanstuurt. Word je niet goed gecoacht, dan heb je drie keer meer risico op motivatieproblemen en leertekorten en dubbel zoveel risico op werkstressklachten en onevenwicht in de balans werk-privé.

Met een goede leidinggevende wordt het werk een stuk 'werkbaarder'.
Mensen vinden hun werk werkbaarder wanneer ze zich gewaardeerd, ondersteund en gecoacht voelen. De manier van leidinggeven is daar heel bepalend in. Een goede leider kan naast het plannen en organiseren van het werk ook inspireren, verbinden, motiveren en ondersteunen.

Coachende leiders

 • sturen op een ondersteunende manier
 • zorgen voor verbindende communicatie
 • delegeren op een doordachte manier
 • motiveren hun medewerkers

Wil jij ook leiding geven met klasse?

Neem een leiderschapscoach onder de arm die je stap per stap aanleert wat coachend leiding geven is en jou begeleidt tijdens je groeiproces. In een individueel traject kijken we welke jouw groeipijnen zijn en hoe je ermee aan de slag kan.

Wat kan je na de coaching verwachten?

In je job als coachend of inspirerend leidinggevende:

 • verdeel je de aandacht over taak- en mensgerichte aspecten
 • heb je aandacht voor de verwachtingen van je medewerkers
 • geef je ondersteuning
 • zorg je voor ruime leerkansen
 • creëer je boeiende jobs
 • ga je in dialoog via open, transparante communicatie en feedback
 • laat je het team meedenken
 • behandel je jouw medewerkers als partners
 • spreek je jouw teamleden aan op hun kwaliteiten.

Ik werk samen met It makes sense, geregistreerd dienstverlener voor de KMO-portefeuille en de Werkbaarheidscheques.


Wil jij leiding geven met klasse of zit je met vragen over jouw leiderschapsstijl of de leiderschapsstijl van één van je medewerkers? Neem dan contact op voor een gratis sessie.
In die gratis sessie luister ik naar jouw verhaal en geef ik twee concrete tips waarmee je onmiddellijk aan de slag kan. Zeker doen!

Wil jij leiding geven met klasse of zit je met vragen over jouw leiderschapsstijl of de leiderschapsstijl van één van je medewerkers? Neem dan contact op voor een gratis sessie.

In die gratis sessie luister ik naar jouw verhaal en geef ik twee concrete tips waarmee je onmiddellijk aan de slag kan. Zeker doen!

Denk je dat ik de coach ben die jouw leiderschapsstijl naar een hoger niveau kan tillen?

Ja, ik wil een gratis sessie